Камінь-Каширська міська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

Положення про відділ

 

Фото без опису

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

      23   квітня  2021 року

Камінь-Каширський

№ 8/8-7 

 

Про затвердження Положення

про відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату

Камінь-Каширської міської ради

 

Відповідно до статті 26, пункту 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі рішення міської ради від 25.11.2020 року № 1/3 «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Камінь-Каширської міської ради» (із змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Камінь-Каширської міської ради (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

 

 

Міський голова                                                                               Віктор ПАСЬ

 

 

Надія Савчук

 

 

 

                  

 

                                                    

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішення  Камінь-Каширської

                                            міської ради

                                                                          від 23.04.2021 року № 8/8-7                                                        

                                                     

                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ   
про відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва

 апарату Камінь-Каширської міської ради

 

1. Відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Камінь-Каширської міської ради (далі-відділ) утворюється рішенням Камінь-Каширської міської ради, входить до її складу і в межах територіальної громади забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

 

2. Відділ  підпорядкований Камінь-Каширському міському голові, заступнику міського голови згідно із розподілом функціональних обов’язків, а також  підзвітний та підконтрольний Камінь-Каширській міській раді, її виконавчому комітету.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства закордонних справ України, чинними міжнародними договорами України, іншими актами законодавства України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

 4. Метою відділу є реалізація зовнішньої політики та міжнародного співробітництва міської ради відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави Україна, здійснення діяльності пов’язаної з залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем у межах повноважень і способом, передбаченими Конституцією і законами України.

 

5. Основним завданням відділу є участь у забезпеченні реалізації на території міської ради:

1) організації виконання законодавства України у сфері міжнародного співробітництва та здійснення контролю за його реалізацією;

2) залучення та супровід проєктів міжнародної технічної допомоги;

3) сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій;

4) заходів, спрямованих на розвиток транскордонного і міжрегіонального співробітництва;

5) сприяння розвитку міжнародного співробітництва у соціальній та гуманітарній сферах;

6) забезпечення в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов’язань України;

7) координації міжнародної діяльності управлінь, відділів, служб та інших виконавчих органів міської ради, суб’єктів комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у здійсненні міждержавних зв’язків, а також по розробці, написанню та втіленню грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами з метою виділення коштів на місцеві ініціативи.

 

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) представляє, у межах наданих йому повноважень, інтереси міської ради, її виконавчих органів та міського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами;

2) підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах;

3) ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв’язків з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, культури, спорту та ін.;

4) аналізує практику поточних міжнародних звязків міської ради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних відносин, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд міського голови;

5) координує, у межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв’язки, діяльність виконавчих органів міської ради у сфері зовнішніх зносин;

6) здійснює, за дорученням ради та міського голови, роботу з підготовки проєктів угод, договорів, меморандумів і протоколів про наміри з питань зовнішніх зносин міської ради;

7) бере участь у розробленні програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується міської ради, їх супроводу, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей із міським головою, посадовими особами місцевого самоврядування;

8) забезпечує підготовку офіційних візитів міського голови та працівників виконавчих органів міської ради за кордон, вирішення організаційних питань, пов’язаних із візитами та узгодження програм перебування;

9) з питань, що стосуються міжнародного співробітництва  міської ради, готує матеріали до засідань робочих груп експертів, делегацій міської ради, що відряджаються за кордон;

10) надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу управлінням, відділам, комунальним підприємствам та координує роботу по підготовці та написанню програм, проєктів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів, зокрема, в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги; здійснює контроль по втіленню таких проєктів;

11) розробляє та впроваджує проєкти міжнародної технічної допомоги;

12) здійснює моніторинг реалізації проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги;

13) забезпечує підготовку та проведення міжнародних семінарів, конференцій, тощо;

14) сприяє поширенню передового міжнародного досвіду у сфері місцевого самоврядування;

15) готує інформаційно-довідкові матеріали про територіальну громаду та її можливості, здійснює їх переклад і розповсюдження серед потенційних іноземних партнерів;

16) надає заінтересованим суб’єктам підприємницької діяльності територіальної громади інформацію про ділові пропозиції іноземних підприємств, організацій, установ та інших структур, що надходять від посольств України за кордоном, дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, а також сприяє розповсюдженню пропозицій бізнесових кіл громади за межами України;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є та інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів та забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) забезпечує офіційне листування, підтримання на належному рівні інформаційних, ділових контактів між міською радою та її іноземними партнерами в Україні і за кордоном;

20) здійснює переклад інформації, що надходить міському голові іноземними мовами;

21) готує проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань міжнародних зв’язків та співфінансування проєктів та програм;

22) сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій;

23) забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади;

24) забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм;

25) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 

7. Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

1) взаємодіяти в межах своїх повноважень з огранами та установами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради у питаннях, визначених цим Положенням;

6) розробляти та впроваджувати проєкти міжнародної технічної допомоги;

7) брати участь у засіданнях виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених виконавчим комітетом, міською радою і міським головою з питань проєктної діяльності та міжнародного співробітництва.

 

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Відділ  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із чинним законодавством.

 

10. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) розробляє Положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу, подає їх на затвердження в установленому порядку;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради;

4) розробляє номенклатуру справ відділу;

5) звітує перед міським головою та заступником міського голови згідно із розподілом функціональних обов’язків про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7) бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, територіальними підрозділами міністерств та відомств, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

10) подає міському голові пропозиції щодо структури, чисельності, підбору, призначення та звільнення з посад працівників відділу, розподілу обов'язків у відділі; матеріального та морального заохочення працівників відділу та накладення на них стягнень, інших питань, що належать до компетенції відділу;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

12) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

11. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на відділ цим Положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між працівниками відділу начальником та закріплюються у посадових інструкціях. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

12. Відділ не має статусу юридичної особи та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Відділ може мати печатку та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

        

 

Міський голова                                                                              Віктор ПАСЬ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь