Камінь-Каширська міська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

Прогноз бюджету Камінь-Каширської територіальної громади на 2022-24 роки

Дата: 01.09.2021 15:10
Кількість переглядів: 510

 

Фото без опису

РІШЕННЯ

                              

 

Прогноз

бюджету Камінь-Каширської міської територіальної громади

(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на  2022 - 2024 роки

(середньостроковий бюджетний період)

                                                     

(03558000000)

(код бюджету)

 

І. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Камінь-Каширської міської  територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючих  Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери територіальної громади

Показники міського бюджету на середньостроковий період є основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік, прогнозів бюджетів інших рівнів, планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, здійснення своєчасних підготовчих заходів щодо формування ефективної та спроможної мережі бюджетних установ.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є:

–  стратегічне збалансування бюджетних показників;

–  підвищення результативності та ефективності бюджетної політики;

забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів (програм);

– оптимізація фінансової достатності міського бюджету в контексті розширення видаткових повноважень;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їх використання;

– реалізація системних напрямків удосконалення і формування оптимальної мережі бюджетних установ з метою надання якісних послуг.

Реалізація Прогнозу сприятиме розвитку місцевої економіки; створенню нових робочих місць; формуванню соціальної відповідальності бізнесу перед громадою; збільшенню податкових надходжень до міського бюджету;  посиленню бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів; підвищенню рівня відповідальності учасників бюджетного процесу; підвищенню рівня доступності та якості публічних послуг; впевнений розвиток територіальної громади.

Формування Прогнозу базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

Наявність певних   ризиків   може  визначати  зміну показників  Прогнозу. Найбільш  впливовими  є ризики,   пов'язані   з   відхиленням  фактичних  макроекономічних показників від запланованих,  що призводитиме  до  розбалансування бюджету  як  з  боку  доходів,  так  і  з боку видатків.  Ще більш невизначеним  є  ймовірність  реалізації  ризиків,  пов'язаних  із
внесенням   змін   до  бюджетного і податкового законодавства,  економічні, фінансові кризи, зниження ділової активності, інфляційні процеси, воєнні конфлікти, пандемії тощо.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

          Під час розроблення  Прогнозу враховано основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку України та  стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки.

Основні види господарської діяльності територіальної громади – це сільське господарство, лісозаготівля, лісопильне та стругальне виробництво, будівництво житлових та нежитлових будівель, гуртова та роздрібна торгівля.

Прогнозується на 2022-2024 роки забезпечення економічної стабільності та зниження фінансових ризиків, зростання показників господарської діяльності промислових та сільськогосподарських підприємств, створення передумов для змін технологічності виробництва.

        При формуванні показників міського бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації  збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

–  мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1% ); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 7665 грн.( темпи росту на 6,8% до 2023 року);

–  прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2021 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 2880 грн.( темпи росту на 7,3% до 2023 року);

–   розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 11,7% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн.(ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року);  на  2024 року – 3411 грн. ( ріст на 6,8% до 2023 року).

 

          Основні  макропоказники  економічного і соціального розвитку України  у    

                                                    2020 – 2024 роках

Назва

2020р

2021р

2022 р

2023р

2024р

 

  Звіт

Очікуване

            Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

 

III. Загальні показники бюджету

       Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів.

       Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

       Обсяг ресурсу бюджету Камінь-Каширської територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується 488 829 490 гривень, 537 798 784 гривень та  581 903 938 гривень відповідно.

Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету наведені у додатку 1 до Прогнозу бюджету.

 

ІV. Показники доходів бюджету

 

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

 • сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;
 • створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату;
 • поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

 • проведення  роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;
 • організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;
 • провести інвентаризацію земельних ділянок, здійснити перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;
 • проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні  показники  доходів  бюджету  сформовані  на  основі  існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані  фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані з урахуванням існуючої податкової бази та реалізації завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету наведені в додатку 2 до  цього Прогнозу. 

       Прогнозні показники дохідної частини  на середньостроковий  період  розраховані з урахуванням:

       зарахування 5 відсотків рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин загальнодержавного значення (природного газу,нафти та газового конденсату) до бюджетів територіальних громад;
       спрямування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до бюджетів територіальних громад;

       застосування до 2023 року включно, індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, а також для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, із значенням 100 відсотків;  

      використання чинних ставок оподаткування, зокрема, з основних податків.  

           Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на  2022 рік розрахований у сумі 121 790 900 гривень, що на 7 962 254 гривень більше ніж планові у 2021 році. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 12 505 000 гривень.

     Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на  2023 рік

розрахований у сумі 128 743 200 гривень, що на 6 952 300 гривень більше ніж прогнозні у 2022 році. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 13 222 400 гривень.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади  на  2024 рік

розрахований у сумі 133 198 500 гривень, що на 4 455 300 гривень більше ніж прогнозні у 2023 році. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 13 919 700 гривень.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат.         Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у  2022 році на рівні 9,0%, у 2023 році – 7,1%, у 2024 році – 3,4%. Найбільшими платниками   податку та збору на доходи фізичних осіб є: відділ гуманітарної політики К-Каширської міської ради, Камінь-Каширський держлісгосп, ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство», КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ», ПРАТ «Волиньобленерго», ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» .

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок.  Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Камінь-Каширської міської ради від 25.06.2021 року № 8/10-4 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Камінь-Каширської міської ради». Найбільшими платниками   єдиного  податку з юридичних осіб є: Камінь-Каширське МСТ, ПП «НІАП», ТзОВ «Л.М. Палетс»,  ВК «Торгівельний комплекс «Пасаж», ТзОВ «Каміньбуд», ПП «Склезь М.П.».

            Розрахунок прогнозної суми податку на майно  плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями Камінь-Каширської міської ради від                   25.06.2021 року  № 8/10-4 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Камінь-Каширської міської ради». Темпи росту з  податку на майно прогнозуються у 2022 році на рівні   6,6 %, у 2023 році – на 5,4 %, у 2024 році – на 5,1 %.

           Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5% в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.

Основними   джерелами  надходжень  спеціального   фонду   бюджету міської територіальної громади є власні надходження бюджетних установ, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного  середовища та цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування.

Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ, відповідно до  пропозицій, наданих бюджетними установами територіальної громади, визначені на 2022 рік 12 505 000 гривень (108,9% до 2021 року), на 2023 рік  13 222 400 гривень (105,7% до 2022 року),  на 2024 рік  13 919 700 гривень (105,6% до 2023 року).    

 

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу

         Показники фінансування  бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються - додаток 3.

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 

При формуванні видаткової частини бюджету у середньостроковому періоді основним прагненням було досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей міського бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності і актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання бюджетних коштів.  

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Камінь-Каширської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки відображені в додатках до Прогнозу на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

 граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

 граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 жовтня 2022 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7665

6,8

3411

6,8

 

 

 

 

 

 

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Крім того, враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально — культурної сфери з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово — комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових (комплексних) програм.

   

 

 

Державне управління

Пріоритетними завданнями апарату міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.  У 2022-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

 • забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в  діяльності місцевого самоврядування;
 • забезпечення повноцінного виконання повноважень Камінь-Каширської міської ради згідно з чинним законодавством;
 • подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та  впровадження кращого досвіду в  сфері розвитку місцевого самоврядування;
 • активного розвитку форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити свою думку з різних питань не від виборів до виборів, а повсякчас;
 • закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, формування ефективної системи управління;
 • доступності і належної якості публічних послуг, що надаються службами міської ради;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • продовження забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян;
 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • розширення переліку надання адміністративних послуг;
 • поліпшення управління комунальною власністю територіальної громади міста шляхом оптимізації структури комунальної власності та підвищення ефективності використання майна.

 

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Управлінням гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,

          забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

організація харчування та придбання медикаментів.

побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів.

розбудова нового освітнього середовища, що відповідатиме вимогам сьогодення, задоволення потреб учасників освітнього процесу та мотивація здобувачів до навчання, а вчителів до професійного розвитку;

запровадження ефективної системи інклюзивної освіти, удосконалення методичного та кадрового забезпечення інклюзивної освіти;          

використання результатів сучасних досліджень та кращих практик в реалізації інклюзивної моделі навчання;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей;

розбудові Нової української школи;

командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення педагогів, батьків, спеціалістів;                                                                                                           

         розвиток і підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

        створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації;

надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;

удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в місті;

       Основними результатами, яких планується досягти:

       збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

       розширення можливості соціальної інтеграції різних категорій дітей з  відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я та особливими освітніми потребами;

      100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

підвищення рівня забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами; підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 25 закладів дошкільної освіти, 38 установ загальної середньої освіти, 3 установи позашкільної освіти, 1 центр професійного розвитку педагогічних працівників, 1 централізована бухгалтерія,  1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 2 інклюзивно-ресурсних центри та 1 школа естетичного виховання.

 

Охорона здоров’я

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватимуться  місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема, щодо оплати енергоносіїв, оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, а також надання населенню медичних послуг та інші заходи в рамках міських цільових програм в охороні здоров’я.

Пріоритетами розвитку є реформування медичної галузі, забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини, розвиток системи громадського здоров’я.

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

         створення спроможної системи громадського здоров'я, переорієнтація системи охорони здоров’я від політики лікування до політики профілактики захворювань;

          відшкодування витрат по оплаті житлово-комунальних послуг;

дооснащення комунальних некомерційних підприємств сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;

проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів;

впровадження у діяльність лікувальних закладів новітніх технологій;

          забезпечення виконання державних і міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, тощо;

         забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні захворювання), пацієнтів що перебувають у стані після пересадки органів та ткани;

         забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями лікування;

         забезпечення хворих на фенілкетонурію лікувальним харчуванням.

Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Камінь-Каширської міської  ради». В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься  утримання центру надання соціальних послуг. 5720 мешканців міста отримають соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні,  юридичні, інформаційні та інші соціальні послуги.                                                                                                                                             

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

 створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій;

забезпечення соціальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем по заявах громадян;

забезпечення соціального захисту, шляхом надання психологічної, юридичної, матеріальної та іншої допомоги учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих воїнів АТО/ООС;

вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;

організація надання соціальних послуг гарантованих державою;

соціальна підтримка сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах;

соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб.

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

 надання одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю, з тяжкими хворобами, громадянам які постраждали від пожеж, стихії;

виплата одноразової допомоги на поховання;

надання одноразової допомоги особам, яким виповнилось 100 років;

надання матеріальної допомоги сім’ям та учасникам АТО/ООС;

надання матеріальної допомоги сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;

організація оздоровлення учасників бойових дій, які перебувають на обліку, для лікування у санаторно-курортних закладах;

удосконалення механізму надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних, з професійної реабілітації, медичного супроводу тощо;

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

покращення умов  проживання та соціально-побутового обслуговування дітей з інвалідністю, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю;

       активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

       формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;

      удосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства.

Основні результати, яких планується досягти:

 посилити соціальний захист окремих категорій громадян Камінь-Каширської громади, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення, для яких пільги і гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня.

.   

Культура

Цілями державної політики у сфері культури і туризму є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання Підволочиської центральної бібліотеки  та 10 бібліотек – філій  Підволочиської бібліотеки для дітей;

 КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання  1 музею;

 КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», на утримання 11 будинків культури та 9 клубів;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму, та з питань діяльності засобів масової інформації Підволочиської селищної  ради; 

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на виконання місцевих цільових програм.

          Головними пріоритетами галузі будуть:

 забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики;

реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів, нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи з метою соціального, духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради дотримання миру, європейських цінностей.

передбачається виконання таких завдань:                                                                                                                              

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

надання фінансової підтримки драматичному театру ім. Б.Є. Захави;

проведення міських конкурсів, фестивалів, виставок для учнів та викладачів шкіл естетичного виховання;

зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і мистецтво” міста шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо;

 

Фізична культура і спорт

В рамках цієї галузі з міського бюджету фінансуватиметься  2  установи фізичної культури і спорту.

Пріоритетами розвитку галузі будуть залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, створення умов для занять фізичною культурою і спортом.

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

 • підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;
 • залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять фізичною культурою та спортом, розвиток фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері;
 • удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів;
 • створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;
 • розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності міської територіальної громади.

   

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами  місцевої програми « Благоустрій населених пунктів Камінь-Каширської міської ради».

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є: утримання вулично-дорожньої мережі, утримання вуличного освітлення, утримання зон масового відпочинку, парків, рекреаційних пунктів та майданчиків, утримання кладовищ. Пам’яток культури та історичної спадщини, задоволення потреб мешканців у  вивезенні та утилізації побутових відходів, належне утримання об’єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання міста та сіл громади, тощо.

         

VІІ. Бюджет розвитку

     Показники  бюджету  розвитку на 2022-2024 роки не прогнозуються - додаток 3.

 

VІІІ.  Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

 

         Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до  бюджету міської територіальної громади є: базова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %. Темпи зростання обсягів базової дотації становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 104,5%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 117,9 %, на 2024 рік до прогнозу  2023 року – 118,0 %.

    Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються

відповідно до порядків їх використання.

         Крім того, у 2022-2024 роках прогнозується надходження міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів, а саме  з Камінь-Каширського районного бюджету іншої субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильстької катастрофи в обсягах на 2022 рік – 3258,4  тис.грн.,  2023 рік – 3431,1 тис. грн., 2024 рік – 3602,6 тис.грн.

          З міського бюджету у середньостроковому періоді не передбачається надання субвенцій іншим місцевим бюджетам.

          Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11 та 12 цього Прогнозу.   

                  

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

      До Прогнозу додаються:

      додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

      додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

      додаток3 «Показники фінансування бюджету на 2022-2024 роки»;

      додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

      додаток 7 «Граничні показники видатків міського бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету»;

     додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

     додаток 11 « Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»%

     додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

      У Прогнозі відсутня інформація для заповнення додатків:

           4 «Показники місцевого борну»;

          5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

          8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

         10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від прийнятих нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень міської ради, що впливають на показники міського бюджету у середньостроковому періоді.

Додаток 1 до прогнозу
Додаток 2 до прогнозу
Додаток 3 до прогнозу
Додаток 6 до прогнозу
Додаток 7 до прогнозу
Додаток 8 до прогнозу
Додаток 9 до прогнозу
Додаток 11 до прогнозу
Додаток 12 до прогнозу

 

 Начальник відділу фінансів                                                           Олена ЛЕСНІК                                                      

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь