Камінь-Каширська міська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

Прийнято рішення міської ради про конкурс проєктів місцевих ініціатив

Дата: 16.08.2021 11:55
Кількість переглядів: 344

 

Фото без опису

Фото без опису

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

16 липня 2021 року

Камінь-Каширський

         № 8/11-4 

 

Про конкурс проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки місцевих ініціатив щодо вирішення проблемних питань соціально-економічного та екологічного характеру, створення сприятливих умов для сталого розвитку Камінь-Каширської міської ради, враховуючи рішення постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та міжнародного співробітництва, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Організовувати та щорічно проводити конкурс проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради.
  2. Затвердити Положення про конкурс проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради (додається).
  3. Доручити міському голові Віктору Пасю сформувати та затвердити персональний склад Конкурсної ради з проведення  конкурсу проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради (далі – Конкурсної ради).
  4. Конкурсній раді забезпечити здійснення заходів щодо підготовки та проведення зазначеного конкурсу відповідно до вимог Положення про конкурс проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шевчика А.В.

 

 

Міський голова                                                                               Віктор ПАСЬ

 

 

Надія Савчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Камінь-Каширської міської ради

від 16.07.2021 року  № 8/11-4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс проєктів місцевих ініціатив

Камінь-Каширської міської ради

 

І. Загальні положення

1. Цим Положенням регулюється процедура проведення конкурсу проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської ради (далі – Конкурс), розроблених старостинськими округами Камінь-Каширської міської ради Камінь-Каширського району Волинської області.

2. Мета Конкурсу – сприяння старостинським округам Камінь-Каширської міської ради у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створенні умов для сталого розвитку старостинських округів.

3. На Конкурс можуть бути подані проєкти, розроблені старостинськими округами. Проєкти, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної ради після їх реєстрації в установленому порядку.

4. Основні завдання Конкурсу:

- об’єднання ресурсів міської ради, суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, органів самоорганізації населення для розв’язання соціально значущих проблем старостинських округів Камінь-Каширської міської ради;

- забезпечення сталого гармонійного розвитку Камінь-Каширської міської ради із застосуванням сучасних технологій, інноваційних рішень та оптимізації управлінських схем;

- розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності та громадських організацій;

- узагальнення та поширення досвіду роботи, спрямованої на розв'язання проблем розвитку територіальної громади та організація навчання службовців і просвітницької роботи у старостинських округах.

 

II. Основні напрямки, за якими розробляються проєкти

1. Основними напрямками, за якими розробляються проекти є:

- зміцнення матеріально-технічної бази місцевих бюджетних установ соціально-культурної сфери (шкіл, дошкільних навчальних закладів, ФАПів, сільських лікарських амбулаторій та лікарень, бібліотек, клубів та будинків культури, музеїв, самодіяльних творчих колективів);

- благоустрій населених пунктів (озеленення, створення малих архітектурних форм, громадських криниць, дитячих ігрових майданчиків, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт пам’ятників та об’єктів місцевої історичної спадщини);

- модернізація мереж водопостачання;

- підвищення енергоефективності громадських закладів, використання відновлювальних джерел енергії;

- розвиток фізичної культури і спорту (облаштування відкритих спортивних майданчиків та стадіонів в освітніх закладах і місцях масового відпочинку населення, ремонт та оснащення спортивних залів, у тому числі придбання спортивного інвентарю та спортивної форми);

- організація захисту громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища;

- розвиток сільського зеленого туризму як складової сталого розвитку територіальних громад шляхом належного облаштування агросадиб та відповідної інфраструктури;

- створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;

- поліпшення безпеки життя, зменшення вразливості адміністративно-територіальних одиниць від підтоплення, виникнення природних та техногенних катастроф.

 

ІІІ. Конкурсна рада

1. Для організації Конкурсу затверджується склад Конкурсної ради.

2. Конкурсна рада є вищим органом, який здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу, а також визначає переможця.

Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням міського голови в десятиденний термін після прийняття рішення Камінь-Каширської міської ради про виділення коштів на проведення Конкурсу.

Головою Конкурсної ради є Камінь-Каширський міський голова.

3. До складу Конкурсної ради можуть входити депутати міської ради, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх об'єднань, громадських організацій, незалежні експерти та науковці (за згодою).

4. Голова Конкурсної ради та члени ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

5. Конкурсна рада:

1) затверджує план здійснення необхідних організаційно-технічних заходів;

2) готує, розглядає і затверджує документи, необхідні для проведення Конкурсу;

3) оцінює проєкти, визначає переможців Конкурсу, приймає рішення про розмір фінансування проєктів;

4) надає консультаційну та організаційну підтримку з питань проведення Конкурсу.

6. Рішення Конкурсної ради приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом.

7. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу покладається на начальника відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Камінь-Каширської міської ради, який:

1) забезпечує підготовку і проведення Конкурсу;

2) затверджує порядок реєстрації проєктів та вимоги до них;

3) готує проєкт угоди про реалізацію проєкту між міською радою та старостинським округом – переможцем Конкурсу;

4) аналізує результати реалізації проєктів та в кінці бюджетного року інформує раду Конкурсу;

5) бере участь у розробці умов Конкурсу, зокрема у формуванні вимог до змісту проєктів, порядку їх оцінки;

6) проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проєктів на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

7) забезпечує поширення інформації про Конкурс, форм заявок на участь у Конкурсі, вимоги до розроблення проєктів, додаткові коментарі тощо, забезпечує організаційно-технічну та інформаційну підтримку проведення Конкурсу;

8) здійснює моніторинг реалізації проєктів.

 

ІV. Фонд Конкурсу

1. Фонд Конкурсу формується за рахунок коштів місцевого бюджету у межах можливостей на відповідний рік та інших джерел, не заборонених чинним  законодавством.

2. Кошторис відповідних витрат на організацію і проведення Конкурсу затверджується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

 

V. Процедура проведення Конкурсу

1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення міської ради про виділення коштів на проведення Конкурсу. В десятиденний термін після цього рішення ради міський голова приймає розпорядження про оголошення Конкурсу.

Офіційне повідомлення про оголошення Конкурсу та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті Камінь-Каширської міської ради або офіційних друкованих засобах масової інформації із зазначенням кінцевого строку подання заяв на участь у ньому.

2. Проєкти подаються на Конкурс старостинськими округами і реалізуються старостинськими округами спільно з міською радою.

3. У процесі підготовки проєктів їх розробники мають право звертатися, у разі потреби, у відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату Камінь-Каширської міської ради для одержання додаткової інформації. Відповідь надається протягом п’яти робочих днів після одержання запиту.

При необхідності Конкурсна рада може організувати навчальний семінар з питань розробки проєктів.

4. Реєстрація проєктів, що беруть участь у Конкурсі, здійснюється апаратом міської ради.

5. Розгляд поданих проектів проводиться у два етапи.

На першому етапі розглядаються заяви на участь у Конкурсі. Апаратом міської ради приймається рішення щодо відповідності документів, поданих претендентом, умовам участі у Конкурсі та щодо реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, у Журналі реєстрації учасників конкурсу проєктів місцевих ініціатив Камінь-Каширської міської територіальної громади, або щодо відмови у реєстрації, у разі невідповідності документів вимогам щодо участі у Конкурсі.

Підставою для відмови у реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є:

- невідповідність претендента вимогам пункту 3 розділу І цього Положення;

- невідповідність змісту проєкту пріоритетним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення;

- недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів;

- наявність інших обставин, визначених у тексті оголошення про Конкурс.

На другому етапі Конкурсною радою розглядаються проєктні заявки учасників Конкурсу та визначаються його переможці.

6. У відділі проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату міської ради здійснюється попередній розгляд проєктів учасників Конкурсу, після чого протягом 10 календарних днів проєкти передаються на розгляд Конкурсній раді.

7. Конкурсна рада впродовж 20 днів вивчає подані проєкти та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.

8. У ході оцінювання проектів Конкурсною радою враховуються:

- інноваційність проєкту та наявність використання елементів сучасних технологій і методів управлінської діяльності;

- технологічна обґрунтованість інвестиційних заходів;

- наявність чіткого плану і механізмів розв'язання існуючих проблем та досвід щодо їх розв'язання;

- наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проєкту, показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованого претендентом проєкту;

- обґрунтованість вартості реалізації відповідного проєкту;

- перспективи розвитку результатів проєктів після закінчення фінансування (інституційна сталість проєкту).

При оцінюванні проєктів Конкурсна рада бере до уваги й інші критерії оцінювання проєктів, які пропонуються відділом проєктної діяльності та міжнародного співробітництва міської ради.

9. Інформація про результати Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Камінь-Каширської міської ради, в засобах масової інформації.

10. Переможцеві Конкурсу надсилається проєкт угоди про реалізацію проєкту між ним та міською радою. Угода підписується уповноваженими представниками сторін. Строк укладення угоди не повинен перевищувати 30 днів від дня оголошення результатів Конкурсу.

11. Фінансування заходів з реалізації проєктів, а також відповідне звітування  старостинських округів – переможців  Конкурсу здійснюється відповідно до угод.

 

VІ. Вимоги до порядку реалізації проєктів

1. Термін реалізації проєкту не повинен перевищувати 8 місяців. При цьому, реалізація проєктів повинна бути завершена до 25 грудня поточного року.

2. Кожен учасник Конкурсу при поданні проєктних заявок повинен підтвердити можливість залучення з інших джерел не менше 10% від загальної суми витрат, необхідних для реалізації проєкту.

3. Переможець Конкурсу зобов’язаний інформувати відділ проєктної діяльності та міжнародного співробітництва апарату міської ради  про основні заходи та хід реалізації проєкту. При цьому на всіх публічних заходах та підготовлених матеріалах проєкту переможець Конкурсу повинен зазначати, що реалізація проєкту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь