Камінь-Каширська міська громада

Волинська область, Камінь-Каширський район

Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду Камінь-Каширської міської ради

Дата: 04.07.2019 14:26
Кількість переглядів: 304

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя

багатоквартирного будинку житлового фонду Камінь-Каширської міської

ради

З метою забезпечення на території Камінь-Каширської міської ради ефективного утримання багатоквартирних будинків, у яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, відповідно до законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради від 20.06.2019 р. №42  «Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків » та від 02.07.2019 р. № 47 «Про затвердження конкурсної документації з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду Камінь-Каширської міської ради» буде проведений конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку  житлового фонду Камінь-Каширської міської ради. 

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради, 44500,Волинська область вул. Воля, 2, м. Камінь-Каширський.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Шворак Микола Іванович – перший заступник міського голови, тел. 0686455939,03357-2-20-47.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

Кількість балів за критерієм “Ціна послуги” визначається наступним чином. Найнижча ціна послуги становить 35 балів. Кількість балів для решти пропозицій  визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*35, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна послуги;

Ц обчисл – ціна пропозиції , кількість балів для якої обчислюється;

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати 35 балів.

 

2. Матеріально-технічна база – рівень забезпечення учасника матеріально-технічною базою.

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм, до загальної кількості балів, додається 1 бал за наявний технічний потенціал суб’єкта    господарювання    (кількість    спеціально  обладнанихтранспортних  засобів,  які  перебувають   на   балансі   суб’єкта господарювання,  наявність власної ремонтної бази). Максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  15 балів.

3.Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)Під час обрахування кількості балів за цим критерієм до загальної кількості балів, додається 1 бал за кожного спеціаліста (фахівця),  максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  15 балів

4. Наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства.

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм зазначається за таким принципом:

– до 5-ти років включно  – 5 балів,

– більше  5-ти років до 10-ти років включно – 10 балів

– більше 10-ти років до 15 років включно –  15 балів.

– більше 15 років –  20 балів

Максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  20 балів

5. Фінансова спроможність конкурсанта              

При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм фінансова спроможність учасника конкурсу враховуються:

При відсутності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам   (що підтверджується балансом учасника конкурсу – юридичної особи за попередній рік) оцінка  пропозиції становить 15 балів

При наявності заборгованості по податкам, зборам та іншим необхідним платежам  –  оцінка пропозицій  5 балів

Максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм не повинна перевищувати  15 балів

6. За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.Цей критерій застосовується лише у випадку коли учасники конкурсу набрали однакову сумарну  кількість балів  по 5-ти вищевказаних критеріях.

 

Максимальна кількість балів за 5-ма першими  критеріями  становить 100 балів у випадку коли об’єктом конкурсу є лише один багатоквартирний будинок. Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів. 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

1.Заяву,  в якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

2.Копії:

- статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник);

- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 68.32).

3.Розрахунок вартості надання послуги з    управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить в об’єкт конкурсу (лот)- кошторис витрат, відповідно до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком, наведеним у додатку 1 до конкурсної документації.   

4.Довідку,видана структурним підрозділом Державної фіскальної служби за основним місцем обліку платника податків про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що є дійсною на час подання пропозиції;.

5.Довідку довільної форми ,що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

6.Довідки у довільній формі, що містять інформацію:

6.1. Про технічний потенціал підприємства (одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, яке перебуває у власності або знаходиться в оренді підприємства/підприємця, тощо) - зазначити яке майно є власним, а яке орендованим, в тому числі інвестиційний план оновлення інвентарю та транспорту на період дії договору.

6.2. Про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, ремонту житлового фонду або будівництва (з дати зміни КВЕДу, що регламентує будівництво та обслуговування будинків).

6.3. Інформація про працівників (ПІБ, кваліфікація, стаж роботи, документи про освіту, посвідчення, допуски до роботи, копія аркушів трудової книжки з записами про прийом та звільнення з роботи (за наявності).

 7.Документи, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;

 8.Фінансову звітність учасника конкурсу за останній звітний період;

 9.Довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство,яка містить дані про відсутність порушеної стосовно учасника конкурсу процедури банкрутства, у вигляді копії електронного документу, завіреної підписом уповноваженої особи та печатки учасника (за наявності).

 

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

 Документи, що не передбачені законодавством: для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі конкурсних пропозиції та не вимагаються під час проведення конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу, в тому чисті кошторис витрат, який у разі перемоги буде невід’ємним  додатком до договору. Всю інформацію подавати на паперових носіях та на диску в форматі pdf, а розрахунки  в  Excel.

 

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

.

 

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них:

Огляд об’єктів конкурсу та доступ до них буде проводитись з  08.07.2019 року по   14.08.2019 року з10.00 до 16.00 години( в робочі дні)

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії (за його відсутності – іншу особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу Камінь-Каширської міської міської ради kamenm.rada@gmail.com не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

 

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об’єктом конкурсу:

 

Номер і назва

об’єкта конкурсу

Сума заборгованості

станом на 01.06.2019 року, тис. грн.

1. Об’єкт конкурсу

«Група із 88 будинків»

53,29451

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, у розрізі за кожним об’єктом конкурсу:

 

Номер і назва

об’єкта конкурсу

Інформація про невиконані зобов’язання щодо надання послуг з утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій станом на 01.06.2019 року, по яких буде проведено перерахунок, тис. грн.

1. Об’єкт конкурсу

«Група із 88 будинків»

0, 000

Місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Кінцевий термін подання пропозицій до 17.00 год. 27.08.2019 р. на адресу Камінь-Каширської міської ради: 44500, Волинська область, м.Камінь-Каширський, вул.Воля,2,

Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться о 11.00 год. 28.08.2019 року за адресою : Волинська область, м.Камінь-Каширський, вул.Воля,2,каб.125

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися в Камінь-Каширську міську раду (44500, Волинська область, м.Камінь-Каширський, вул.Воля,2, каб.126 , тел.03357-2-20-47,0686455939).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

З конкурсною документацією можна ознайомитися на сайті Камінь-Каширської міської ради у розділі "Нормативні акти" підрозділі "Виконавчий комітет" - "рішення виконкому"


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь